msuckhoe.vn

Kết quả 'binh tinh'

Làm sao để trẻ nín khóc
Lượt xem: 1048 - 08/05/2015 09:17:48
Khóc là hoạt động tự nhiên của trẻ, để trẻ nín khóc bạn có thể áp dụng cảm thông với con, bình tĩnh, không cần cuống, cắt giảm thực phẩm, nhất quán trong việc dạy con
Làm sao để trẻ nín khóc
Lượt xem: 1048 - 08/05/2015 09:17:48
Khóc là hoạt động tự nhiên của trẻ, để trẻ nín khóc bạn có thể áp dụng cảm thông với con, bình tĩnh, không cần cuống, cắt giảm thực phẩm, nhất quán trong việc dạy con